Člen největší lázeňské skupiny v České republice
Lázně Luhačovice, akciová společnostLogo Lázně Luhačovice

Aktuality z lázní

Areál čeká proměna. Největší v jeho historii.

Lázeňský areál v Luhačovicích je vyhlášený řadou architektonicky ceněných staveb i svou celkovou rozlohou. Nyní ho navíc čeká zásadní změna, která se týká zeleně. Stovky dřevin ustoupí nové výsadbě, která ještě více zvýrazní svébytnost celého prostoru. Akciová společnost Lázně Luhačovice připravovala projekt obnovy zeleně koncepčně již od roku 1992 ve spolupráci s odborníky z tuzemska i zahraničí. Úpravy si vyžádají více než 27 milionů korun.

Celé území, jehož se revitalizace týká, je v jejím majetku a je součástí městské památkové zóny. Autorem celkového řešení nových výsadeb v lázeňském parku je profesor Ivar Otruba, přední znalec v oboru architektury a urbanismu, uznávaný u nás i v zahraničí. Projekt je součástí komplexního řešení Revitalizace lázeňského areálu Luhačovice, který se zabývá celkovou obnovou cestní sítě a technického vybavení a je zároveň součástí širších záměrů města, na které lázeňský park navazuje. Jedná se hlavně o připravovanou celkovou rekonstrukci ulice Dr. Veselého.

Cílem je další zlepšení kvality lázeňského prostředí při zachování stávajících hodnot areálu parku. Je to další z řady filantropických počinů, kdy jsou čas, úsilí a nemalé finanční prostředky soukromého subjektu Lázní Luhačovice, a.s., věnovány pro obecně prospěšný účel. V této, nejen pro lázeňství nelehké, době je to počin, který je důkazem, že pojem společenská odpovědnost firem není jen prázdným heslem, ale dlouhodobou firemní filozofií.

Projekt v číslech

O tom, jak zásadní projekt akciová společnost připravila, svědčí několik čísel: v lázeňském areálu se celkem vysadí 476 stromů, 15 290 keřů, 7 499 trvalek a bude ošetřeno 104 dřevin. V rámci obnovy zeleně dojde rovněž ke kácení přestárlých stromů a keřů. Odstraněny budou i ty, jež svým charakterem neodpovídají významu místa a novým kompozičním záměrům. Regenerace vegetace spočívá ve stabilizaci jedinců formou souboru potřebných pěstebních opatření, která zajistí odpovídající stav. U stromů se jedná zejména o ořezy suchých větví, odstranění výmladků a zlomů v koruně, celkovou regeneraci a odlehčení koruny, výchovné a udržovací řezy a zvýšení statické stability aplikací bezpečnostních vazeb. U některých keřů a keřových skupin bude proveden zmlazovací řez.

Pomohou dotace

Celý projekt Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovice je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, tedy z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové výdaje projektu činí zhruba 27,8 milionu korun. Dotace ze státního fondu činí asi 3 miliony korun, z evropského pak přibližně 17 milionů. Celková výše dotace tedy činí 20 milionů korun. Z vlastních prostředků tak uhradí akciová společnost asi 7,8 milionu korun.

Další informace naleznete na stránce Obnova zeleně.

zpět na další aktuality
Starší aktuality:

2015

2014

2013
Úvodní strana | Mapa webu | Kontakt
Zasílání novinek
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, ČR, telefon: +420 577 682 111, e-mail: info@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz
Věrnostní programy Člen svazu léčebných lázní Člen AHR ČR Zápatí stránky