26. ročník festivalu se uskuteční od 17. do 21.7.2017 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a Prof. Evy Blahové
Česká verze Deutsche Version English version




Žesťová harmonie

Žesťová harmonie je nejmladším komorním sdružením zlínských filharmoniků. V roce 1990 spojilo své síly a vytvořilo několik předních hráčů Filharmonie Bohuslava Martinů tento soubor:

  • Pavel Skopal - 1. trubka
  • Zdeněk Macek - 2. trubka
  • Milan Kubát - lesní roh
  • Pavel Nevařil - 1. trombon
  • Milan Tesař - 2. trombon
  • Miroslav Žváček - tuba

Za umělecký cíl si vytkli stylové provádění skladeb renesančních, barokních, romantických, ale i děl autorů současných. V dramaturgii tohoto souboru lze najít díla M. Francka, V. Otta, I. Pezelia, A. Michny z Otradovic, W. A. Mozarta, J. Brahmse, G. Bizeta, P. Hindemitha, S. Joplina, P. Ebena, P. Staňka.

Své koncerty uspořádal soubor nejen na domácích, ale i na zahraničních pódiích (SRN, Francie). Variabilnost v obsazení dovoluje vytvářet posluchačsky zajímavé programy koncertů. Nedílnou součástí práce jsou výchovné koncerty pro všechny stupně našeho školství. Členové žesťové harmonie vítají spolupráci jiných umělců nebo souborů na svých koncertech.



Účinkuje:
18. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Pondělí 20.7.2009 - 16.30 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

19. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Pondělí 19.7.2010 - 16.30 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
20. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Pondělí 18.7.2011 - 16.30 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Lázně Luhačovice, a.s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz