XXIII. Luhačovické dny - 18. - 19. března 2016 - Kongresový sál Společenského domu v Luhačovicích

XXIII. Luhačovické dny

18. - 19. března 2016

Program Luhačovických dnů


Odborný program

Lékařská sekce:
 • 18.3.2016 9.20 - 18.00 Kongresový sál Spol. domu Luhačovice
 • 19.3.2016 9.00 - 12.30 Kongresový sál Spol. domu Luhačovice
Sesterská sekce:
 • 18.3.2016 11.30-13.00 Sál B Spol. domu LuhačovicePátek 18.3.2016

9.00 - 9.20 Slavnostní zahájení
Sekce garantovaná ČARO
9.20 - 10.15 Prof.MUDr.V Kolek V.DrSc.
 • 1.Špičák V.(1),Janíčková H.(2)-Immuno-flow Praha(1),Alergologie Šumperk (2)
  Chronická respirační onemocnění pohled napříč věku - 15min
 • 2. Kopřiva F.-Dětská klinika FN LFUP Olomouc
  Bronchopulmonální dysplazie a oxygenotherapie novorozenců-následky a souvislosti - 15min
 • 3. Kolek V. LF a LFUP Olomouc
  Předčasná senescence a CHOPN - 15min
Diskuse 10 min
Přestávka 15min
10.30 - 11.50 doc.MUDr.Salajka F.,CSc., prim.MUDr.Říhák V., Ph.D.

Přednáška sponzorovaná společností TAKEDA
 • 4. Švarc M.-FN Hradec Králové,Plicní klinika
  Nové výsledky studie REACT - 20min
Přednáška sponzorovaná společností Berlin-Chemie
 • 5. Salajka F.-Plicní klinika FN Hradec Králové
  Duální bronchodilatancia ve světle nových klinických studií - 20min
Přednášky sponzorované společností NOVARTIS
 • 6. Pauk N.-Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce
  Dva za dva( LABA/LAMA místo LABA/IKS) kdo s koho? - 15min
 • 7. Říhák V.-Plicní oddělení KN T.Bati Zlín
  Čekají nás změny v léčbě CHOPN? - 20min
12.00 - 13.00 prof.MUDr.Skříčková J., PharmDr. Suchopár

Přednáška sponzorovaná společností GlaxoSmithKline
 • 8. Suchopár J.-Infopharm Praha
  Vztah vlastností a nežádoucích účinků kortikosteroidů - 20min
Přednáška sponzorovaná společností Astra-Zeneca
 • 9. Hutyrová B.-Oddělení alergologie imunologie FN Olomouc
  Inhalační kortikosteroidy v léčbě astmatu-máme se jich bát nebo být rádi za jejich efekt? - 15min
Přednáška sponzorovaná společností Mundipharma
 • 10. Skwarlo T.-Plicní ambulance Karviná
  Severomoravské zkušenosti s fixní kombinací flutikazon/formoterol - 15min
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 15.10 doc. MUDr. Teřl M. PhD., MUDr. Novosad J.

Přednáška sponzorována společností TEVA
 • 11. Novotná B.-Alergologie,Interní gastroenterologická klinika MU FN Brno
  Bezpečnost léčby astmatu v těhotenství - 20 min
Přednáška sponzorovaná společností Boehringer-Ingelheim
 • 12. Novosad J.,Malá E.,Krčmová I.-Ústav klinické imunologie a alergologie,FN Hradec Králové
  Využití tiotropia v léčbě bronchiálního astmatu - kazuistika - 15 min
Přednášky sponzorované společností Novartis
 • 13. Teřl M.(1),Růžičková O.(1),Valena T. (2)+lékaři pracovišť národního centra pro těžké astma- Klinika PNE,FN LF UK Plzeň (1),Novartis s r.o.(2)
  Efektivita anti -Ig E léčby těžkého alergického astmatu-realita v ČR - 20 min
 • 14. Novosad J.-Ústav klinické imunologie a alergologie,FN Hradec Králové
  Biomarkery a jejich klinická aplikace u bronchiálního astmatu - 15 min
Přestávka 15min
15.30 - 16.00 MUDr. Koblížek V. Ph.D.
 • 15. Koblížek V.(1),Neumannová K.(2),Sedlák V.(1)-Plicní klinika FN Hradec Králové(1) Katedra fyzioterapie,Fakulta tělesné kultury UP,Olomouc (2)
  Nemocnice podporující zdraví( podtitul od Nekuřácké nemocnice k Parku) - 15min
 • 16. Kos S.-Plzeň
  ČOPN je stará organizace s novým zaměřením - 10min
16.00 - 18.00 Hypersenzitivní reakce na léky v klinické praxi

MUDr.Novotná B.,Ph.D.,MUDr.Daňková E.
 • 17. Daňková E.Immunia s r.o. Praha
  Reakce na sulfonamidy? - 15min
 • 18. Pešák S., Ústav alergologie a klinické imunologie FN sv. Anna Brno
  Alergie na lokální anestetika - 15min
 • 19. Novotná B.,Alergologie,Interní gastroenterologická klinika MU FN Brno
  NSA hypersenzitivita-nová klasifikace,náhradní medikace - 15min
 • 20. Sedláčková L.,Centrum alergologie a klinické imunologie,Nemocnice na Homolce,Praha
  Nežádoucí reakce na RTG kontrastní látky - 15min
 • 21. Halačová M.,Oddělení klinické farmakologie,Nemocnice na Homolce,Praha
  Klinicky významné lékové interakce,doporučení pro praxi - 15min
 • 22. Jirsová E., Vavrušková K., Fedačková M., SÚKL, Praha
  Hypersensitivní reakce jako nežádoucí účinky léčiv v evidence SÚKL - 15min
Společenský večer - Velký sál Společenského domu Luhačovice
19.30 - 24.00 Společenský večer - Velký sál Společenského domu Luhačovice, Rautové pohoštění, k poslechu a tanci hraje brněnská skupina Jam Miros

Sobota 19.3.2016

9.00 - 09.40 Zprávy z výborů ČPFS a ČSAKI
9.40 - 10.05 prof.MUDr.Kolek V. DrCs.

 • 23. Skříčková J.-Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
  Záněty plic u imunokompromitovaných nemocných - 10 min
 • 24. Jakubec P.-Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
  Vzácný případ bakteriální tracheitidy u dospělého pacienta - 10 min
Přestávka 15 min
10.20 - 11.00 Doc. MUDr. Vyšehradský R. Ph.D., prim. MUDr. Kos S. CSc.

 • 25. Teřl M.-Klinika PNE FN a LF UK Plzeň
  ACOS - od antiastmatik k systémové enzymoterapii - 10min
 • 26. Plutinský J. - Ambulancia pneumológie a ftizeologie, Levice
  Dyspnoe u naších pacientov s ACOS - 10min
 • 27. Kos S., Plzeň
  Je to už/ještě ACOS? - 10min
Diskuze 10 min
11.00 - 11.50 Mgr. Neumannová K., PhD., prof. MUDr.Pešek M.,CSc.

 • 28. Klimešová Š. - První plicní ambulance s r.o. Praha
  Uplatnění dechové rehabilitace během vyšetřování příčiny dušnosti-kazuistika - 15min
 • 29. Neumannová K., Žůrková M.,LOšťáková V.,Michlačíková T.,Prachařová V.,Hampl O. - Katedra fyzioterapie, FTK UP Olomouc,Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc
  Vliv plicní rehabilitace na toleranci zátěže u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou - 10min
 • 30. Váňová M. - Lázně Luhačovice a.s.
  Vadný dechový stereotyp a efekt dechové rehabilitace na reflux - 10min
 • 31. PešekM.(1),Zdrhová L.(2),Turková-Sedláčková T.(3),Bittengelová R.(1)-Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň(1),Interní klinika FN Plzeň(2),Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň(3)
  Význam a přínos antirefluxní terapie u nemocných respiračními chorobami, pepsin v respiračních sekretech, a 24 hod jícnová Ph metrie a impedance - 10min
Diskuze 10 min
11.50 - 12.20 doc. Plutinský J. Ph.D.

 • 32. Vyšehradský R. - Klinika pneumológie a ftizeologie Jeseniova LF a Univerzitná nemocnica Martin
  Pomer CD 4/CD8 T-buniek v BALT u sarkoidózy - je všetko jasné? - 10min
 • 33. Žurková M.(1),Losse S.(1),Rozsívalová D.(1),Kolek V.(1),Lošťáková V(1).,Tichý T(2).,Kriegová E.(3),Mátl P.(4)-Klinika plicních nemocí a tbc FN a UP Olomouc(1) Ústav molekulární a klinické patologie FN a UP Olomouc(2)Imunologický ústav FN a LF UP Olomouc(3)Plicní ddělení nemocnice Šumperk (4)
  Nemoc asociovaná s IgG4,klinický obraz,orgánové postižení a léčba - 10min
Diskuze 10 min
12.30 Ukončení Luhačovických dnů


Pátek 18.3.2016

Sesterská sekce - (sál B)
11.30 - 13.00 Mgr. Dvořáčková D.
 • 1. Rausová L.-Klinika nemocí plicních a tuberkulózy ,LF MU a FN Brno
  Syndrom spánkového apnoe - 12min
 • 2. Panáková S. - Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
  Obstrukční spánková apnoe pohledem sestry - 12min
 • 3. Dvořáčková D.-Klinika nemocí plicních a tuberkulózy,LF MU a FN Brno
  Cystická fibróza - 12min
 • 4. Hluštíková O., FN Motol-oddělení TRN-JIP, Praha
  Nepříznivý průběh pneumonie která nebyla komunitní - 12min
 • 5. Oborová H. - Klinika plicních nemocí a tuberkulozy, LF MU a FN Brno
  Připomenutí paliativní péče - 12min


Prof. MUDr. V. Kolek DrSc.
Předseda ČPFS

Prof. MUDr. M. Marel CSc.
Vědecký sekretář ČPFS


Doc. MUDr. V. Petrů, CSc.
Předseda ČSAKI

Doc. MUDr. P. Panzner, CSc.
Místopředseda ČSAKI

MUDr. Eva Šabová
Organizační výbor
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, phone: +420 577 682 111, fax: +420 577 682 209, e-mail: info@lazneluhacovice.cz